انگلستان

اسفند
۲۳

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان برای تمامی رشته ها که هدف از این برنامه بورسیه پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سالفورد انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سالفورد انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف کمک به دانشجویان بین المللی در دنبال کردن مسیر حرفه ای مورد علاقه آنها می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کوئین ماری لندن برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کوئین ماری لندن با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های انگلستان می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیورپول انگلستان برای رشته حقوق

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیورپول انگلستان با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های انگلستان می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته¬های مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی، علوم انسانی، اجتماعی و هنر

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لستر انگلستان برای رشته¬های مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی، علوم انسانی، اجتماعی و هنر می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۱۵

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ساسکس انگلستان برای رشته شیمی

بورسیه های کارشناسی دانشگاه ساسکس انگلستان برای رشته شیمی که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۱۵

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز برای رشته های زمین شناسی، ژئوفیزیک و محیط زیست

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز برای رشته های زمین شناسی، ژئوفیزیک و محیط زیست با هدف تأمین مالی دانشجویان درمشارکت در تحقیقات بین‌المللی می‌باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۱۴

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هنر لندن برای رشته های هنر، طراحی، مد، سینما و معماری

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هنر لندن برای رشته های هنر، طراحی، مد، سینما و معماری با هدف حمایت از دانشجویان علاقه مند به گرایشات هنر می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات