انگلستان

فروردین
۲۲

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه وارویک انگلستان برای رشته هوش مصنوعی

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه وارویک انگلستان با هدف پرورش گروهی از محققان جوان نخبه، بااستعداد و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۲۰

بورسیه های کارشناسی ارشد University College London برای رشته های سیستم های انرژی و تجزیه و تحلیل داده

بورسیه های کارشناسی ارشد University College London که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۱۹

بورسیه های دانشکده پزشکی هال یورک انگلستان برای رشته پزشکی

بورسیه های دانشکده پزشکی هال یورک انگلستان برای رشته پزشکی که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۰۳

بورسیه های PhD بنیاد DAAD دانشکده تحصیلات تکمیلی بن آلمان برای تحقیقات توسعه

بورسیه های PhD بنیاد DAAD دانشکده تحصیلات تکمیلی بن آلمان برای تحقیقات توسعه با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه بانکداری و امور مالی لندن برای رشته های حسابداری، مالی و بانکی

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه بانکداری و امور مالی لندن باهدف جذب متقاضیان بااستعداد و مشتاق یادگیری و پژوهش در حوزه مالی و بانکداری می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری لندن برای رشته اقتصاد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری لندن برای رشته اقتصاد با هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۶

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه یورک سنت جان انگلستان برای رشته های هنر، روانشناسی و تربیت بدنی

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه یورک سنت جان انگلستان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های مهمانداری و گردشگری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های مهمانداری و گردشگری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات