انگلستان

مرداد
۰۴

بورسیه های PhD بنیاد قلب بریتانیای برای رشته غیربالینی علم قلب و عروق

بورسیه های PhD بنیاد قلب بریتانیای برای رشته غیربالینی علم قلب و عروق با هدف فراهم آوردن زمینه ادامه تحصیل برای دانشجویان علاقه مند به علم قلب و عروق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئین ماری لندن برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئین ماری لندن برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۰۸

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سوری انگلستان برای رشته های فنی مهندسی و علوم فیزیکی

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سوری انگلستان برای رشته های فنی مهندسی و علوم فیزیکی با هدف پیشبرد علم مهندسی از طریق اعطای پشتیبانی مالی و تشویق دانشجویان به حوزه مهندسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۰۶

بورسیه های دانشگاه کوئین ماری انگلستان برای رشته پزشکی

بورسیه های دانشگاه کوئین ماری انگلستان برای رشته پزشکی باهدف جذب متقاضیان استثنایی با سوابق تحصیلی، شغلی و مهارت های تحقیقاتی درخشان

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۱۹

بورسیه های تعالی بین المللی دانشگاه انگلیا راسکین انگلستان برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

بورسیه های تعالی بین المللی دانشگاه انگلیا راسکین انگلستان که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اردیبهشت
۱۷

بورسیه های کارشناسی دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد از کشورهای در حال توسعه می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اردیبهشت
۰۸

بورسیه های تعالی بین المللی دانشگاه انگلیا راسکین انگلستان برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری

بورسیه های تعالی بین المللی دانشگاه انگلیا راسکین انگلستان برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اردیبهشت
۰۵

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بریستول انگلستان برای رشته های فنی مهندسی

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بریستول انگلستان برای رشته های فنی مهندسی که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد است.

توسط sadroddin |
جزئیات