انگلستان

آبان
۱۲

بورسیه های PhD دانشگاه است انگلیای انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه است انگلیای انگلستان برای رشته های اقتصاد، حقوق، روانشناسی، مددکاری و مدیریت کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۰

فلوشیپ های post-doctoral کالج داونینگ انگلستان

فلوشیپ های post-doctoral کالج داونینگ انگلستان برای رشته های مهندسی شیمی، زمین شناسی، علم مواد، جغرافیا، زیست شناسی و علوم کامپیوتر با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی و آموزشی به محققان نخبه در حوزه های مختلف می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۹

فلوشیپ های تحقیقاتی PhD دانشگاه کوئین ماری

فلوشیپ های تحقیقاتی PhD دانشگاه کوئین ماری لندن انگلستان برای رشته های پرستاری و مامایی با هدف پشتیبانی از محققان، مهندسان و دانشمندان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک انگلستان برای رشته های الکترونیک، مخابرات، مدیریت مهندسی و روباتیک

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک انگلستان برای رشته های الکترونیک، مخابرات، مدیریت مهندسی و روباتیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۵

بورسیه های PhD دانشگاه کمبریج انگلستان برای رشته مهندسی مواد و متالورژی

بورسیه های PhD دانشگاه کمبریج انگلستان برای رشته مهندسی مواد و متالورژی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

بورسیه های PhD دانشگاه UWE Bristol انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، کاردرمانی و اپتومتری

بورسیه های PhD دانشگاه UWE Bristol انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، کاردرمانی و اپتومتری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۵

بورسیه تحقیقاتی PhD کینگ کالج لندن برای رشته های زیست شناسی، پزشکی و علم قلب و عروق

بورسیه تحقیقاتی PhD کینگ کالج لندن برای رشته های زیست شناسی، پزشکی و علم قلب و عروق با هدف ایجاد درکی گسترده از زیست شناسی بنیادی سیستم قلب و عروق و مکانیسم های مولکولی و سلولی در اختلالات سیستم قلب و عروق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۵

بورسیه های PhD دانشگاه هال انگلستان برای رشته های علوم سیاسی و مدیریت دولتی

بورسیه های PhD دانشگاه هال انگلستان برای رشته های علوم سیاسی و مدیریت دولتی با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات