انگلستان

مهر
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک انگلستان برای رشته های الکترونیک، مخابرات، مدیریت مهندسی و روباتیک

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک انگلستان برای رشته های الکترونیک، مخابرات، مدیریت مهندسی و روباتیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۵

بورسیه های PhD دانشگاه کمبریج انگلستان برای رشته مهندسی مواد و متالورژی

بورسیه های PhD دانشگاه کمبریج انگلستان برای رشته مهندسی مواد و متالورژی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

بورسیه های PhD دانشگاه UWE Bristol انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، کاردرمانی و اپتومتری

بورسیه های PhD دانشگاه UWE Bristol انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، کاردرمانی و اپتومتری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۵

بورسیه تحقیقاتی PhD کینگ کالج لندن برای رشته های زیست شناسی، پزشکی و علم قلب و عروق

بورسیه تحقیقاتی PhD کینگ کالج لندن برای رشته های زیست شناسی، پزشکی و علم قلب و عروق با هدف ایجاد درکی گسترده از زیست شناسی بنیادی سیستم قلب و عروق و مکانیسم های مولکولی و سلولی در اختلالات سیستم قلب و عروق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۵

بورسیه های PhD دانشگاه هال انگلستان برای رشته های علوم سیاسی و مدیریت دولتی

بورسیه های PhD دانشگاه هال انگلستان برای رشته های علوم سیاسی و مدیریت دولتی با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۹

بورسیه های PhD دانشکده ورزش کارنگی انگلستان برای رشته تربیت بدنی

بورسیه های PhD دانشکده ورزش کارنگی انگلستان برای رشته تربیت بدنی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۹

بورسیه های PhD دانشگاه اوپن انگلستان برای رشته های حقوق، حسابداری، بازاریابی و مدیریت

بورسیه های PhD دانشگاه اوپن انگلستان برای رشته های حقوق، حسابداری، بازاریابی و مدیریت با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۵

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بولتون انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بولتون انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات