انگلستان

اسفند
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای رشته های معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری، گردشگری، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار و شبکه، مد و طراحی لباس، عکاسی، خبرنگاری و فیلمسازی با هدف پشتیبانی از دانشجویان نخبه و خلاق از کشورهای در حال توسعه است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

فلوشیپ post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان

فلوشیپ post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان برای رشته نانوتکنولوژی فتونیک با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه نانوتکنولوژی فتونیک و به طور خاص ساخت سازه های نانوی فتونیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای رشته های هنر و معماری با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه هنر و معماری می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بردفورد انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بردفورد انگلستان برای رشته های باستان شناسی، استخوان شناسی انسانی، دیرین آسیب شناسی، باستان شناسی جنایی و بازرسی صحنه جرم با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۲۹

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه یورک انگلستان

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه یورک انگلستان برای رشته ایمنی شناسی با هدف فراهم کردن سکوی پرتابی برای محققان ایمنی شناسی باانگیزه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۰۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری انگلستان برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۷

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ساری انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ساری انگلستان برای رشته روانشناسی با هدف پرورش محققان علاقه مند به حوزه روانشناسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات