انگلستان

اسفند
۰۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بیرمنگام انگلستان برای رشته های مدیریت، حسابداری و کسب و کار بین الملل

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بیرمنگام انگلستان با هدف تأمین مالی دانشجویان و محققان با انگیزه مشارکت در تحقیقات بین‌المللی می‌باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۰۴

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه هنر لیدز انگلستان برای رشته های هنر و موزه داری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه هنر لیدز انگلستان برای رشته های هنر و موزه داری با هدف پشتیبانی از دانشجویان و هنرمندان بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۰۳

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه منچستر برای رشته های مالی، مدیریت، روانشناسی و بازرگانی

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه منچستر برای رشته های مالی، مدیریت، روانشناسی و بازرگانی با هدف ایجاد فرصت برای ادامه تحصیل دانشجویان خلاق و بااستعداد است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۰۲

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه وارویک انگلستان ویژه زنان برای رشته های مهندسی خودرو دوام پذیر، مهندسی سیستم های ساخت و تولید و وسایل نقلیه هوشمند

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه وارویک انگلستان ویژه زنان که هدف از این بورسیه تامین مالی دانشجویان زن بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۰۲

بورسیه‌های کارشناسی دانشگاه ریجنت لندن برای رشته های هنر و علوم انسانی و اجتماعی

بورسیه‌های کارشناسی دانشگاه ریجنت لندن برای رشته های هنر و علوم انسانی و اجتماعی با هدف تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
بهمن
۱۹

بورسیه‌های کارشناسی دانشگاه ریجنت لندن برای رشته های فیلمنامه نویسی و تهیه کنندگی

بورسیه‌های کارشناسی دانشگاه ریجنت لندن برای رشته های فیلمنامه نویسی و تهیه کنندگی که با هدف ایجاد فرصتی برای ادامه تحصیل دانشجویان خلاق و بااستعداد است.

توسط sadroddin |
جزئیات
بهمن
۱۹

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه ساسکس برای تمامی رشته ها ویژه ورزشکاران

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه ساسکس برای تمامی رشته ها ویژه ورزشکاران با هدف توانمندسازی و تشویق دانشجویان بااستعداد ازهرملیتی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
بهمن
۱۹

بورسیه‌های کارشناسی ارشد موسسه طراحی و مهندسی محیطی UCL انگلستان

بورسیه‌های کارشناسی ارشد موسسه طراحی و مهندسی محیطی UCL انگلستان که با هدف تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات