انگلستان

آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، کار درمانی، رادیوتراپی، علوم زیستی، مدیریت، حقوق و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج انگلستان با هدف ارائه فرصتی برای تحصیل در محیطی دوستانه با رویکرد بین المللی و پویا به آموزش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان برای رشته های مهندسی مکانیک و مواد با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۳

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های جغرافیا و مدیریت و رهبری محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی در حوزه محیط زیست می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در جهان کسب و کار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد علاقه مند به پیگیری فعالیت های تحقیقاتی خود در بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات