انگلستان

مهر
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، کار درمانی، رادیوتراپی، علوم زیستی، مدیریت، حقوق و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج انگلستان با هدف ارائه فرصتی برای تحصیل در محیطی دوستانه با رویکرد بین المللی و پویا به آموزش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان برای رشته های مهندسی مکانیک و مواد با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۳

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های جغرافیا و مدیریت و رهبری محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی در حوزه محیط زیست می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در جهان کسب و کار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد علاقه مند به پیگیری فعالیت های تحقیقاتی خود در بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات