انگلستان

اردیبهشت
۲۳

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های جغرافیا و مدیریت و رهبری محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی در حوزه محیط زیست می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه دورهام انگلستان برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در جهان کسب و کار می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد علاقه مند به پیگیری فعالیت های تحقیقاتی خود در بافت بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن برای رشته بهداشت و توسعه بین الملل با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه بهداشت و توسعه بین الملل است. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۰۸

بورسیه های PhD دانشگاه لیدز انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه لیدز انگلستان برای رشته اقتصاد با هدف پرورش دانشجویان نخبه برای یادگیری نتایج بلندمدت خط مشی های اقتصادی و مهارتهایی است که به آنها کمک می کند در این حوزه برجسته شوند.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه لیدز انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه لیدز انگلستان برای رشته آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت در حوزه آموزش و پژوهش زبان انگلیسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات