دانمارک

خرداد
۱۲

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark برای رشته حقوق کیفری و حقوق مالکیت با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه های مرتبط با حقوق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta در دانمارک برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و منابع طبیعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه های علوم پایه، فنی مهندسی و منابع طبیعی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته مدیریت دولتی با هدف ایجاد درکی بهتر از نحوه سازماندهی سازمان های دولتی در دموکراسی های پیچیده امروزی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۸

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته علوم مالی با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه علوم مالی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، فناوری اطلاعات، کسب و کار و گردشگری با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و آموزشی انعطاف پذیر و جامع برای محققان نخبه بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته های مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و مالی و مدیریت نوآوری با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه کسب و کار، نوآوری و استراتژی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته حقوق بین الملل و نوآوری با هدف ارتقاء فرصتها در حوزه حقوق بین الملل و نوآوری برای دانشجویان نخبه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاک دانمارک برای رشته حقوق

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاک دانمارک برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات