دانمارک

بهمن
۲۸

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته علوم مالی با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه علوم مالی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، فناوری اطلاعات، کسب و کار و گردشگری با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و آموزشی انعطاف پذیر و جامع برای محققان نخبه بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته های مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و مالی و مدیریت نوآوری با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه کسب و کار، نوآوری و استراتژی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته حقوق بین الملل و نوآوری با هدف ارتقاء فرصتها در حوزه حقوق بین الملل و نوآوری برای دانشجویان نخبه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاک دانمارک برای رشته حقوق

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاک دانمارک برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۴

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های علوم پایه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های علوم پایه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۴

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته رسانه های دیجیتال

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته رسانه های دیجیتال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۴

بورسیه های PhD بنیاد Novo Nordisk دانمارک برای رشته پرستاری

بورسیه های PhD بنیاد Novo Nordisk دانمارک برای رشته پرستاری با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات