دانمارک

دی
۰۸

بورسیه های PhD و Post-Doc آکادمی دیابت دانمارک

بورسیه های PhD و Post-Doc آکادمی دیابت دانمارک برای رشته های ایمونولوژی، علوم بالینی و اندوکرینولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۷

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های فیزیک ماده چگال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته جامعه شناسی ورزش با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه جامعه شناسی و ورزش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۱۱

بورسیه­ های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی

بورسیه­ های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی برای رشته هوش مصنوعی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه هوش مصنوعی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کپنهاگ دانمارک

نام بورسیه: بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم زیستی، حقوق، علوم پایه و علوم اجتماعی کشور اعطا کننده: دانمارک (اطلاعات تحصیلی دانمارک) سازمان اعطا کننده: دانشگاه کپنهاگ (University of Copenhagen) موضوع/رشته بورسیه: علوم پزشکی علوم انسانی علوم زیستی حقوق علوم پایه علوم اجتماعی مقطع تحصیلی: شناسی ارشد خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه […]

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
بهمن
۱۶

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی و شرکت اوریفارم

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی و شرکت اوریفارم برای رشته علوم کامپیوتر با هدف پرورش محققان نخبه و تاثیرگذار بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۲

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark برای رشته حقوق کیفری و حقوق مالکیت با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه های مرتبط با حقوق می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta در دانمارک برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و منابع طبیعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه های علوم پایه، فنی مهندسی و منابع طبیعی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات