دانمارک

مرداد
۲۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته جامعه شناسی ورزش با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه جامعه شناسی و ورزش می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۱۱

بورسیه­ های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی

بورسیه­ های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی برای رشته هوش مصنوعی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه هوش مصنوعی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کپنهاگ دانمارک

نام بورسیه: بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم زیستی، حقوق، علوم پایه و علوم اجتماعی کشور اعطا کننده: دانمارک (اطلاعات تحصیلی دانمارک) سازمان اعطا کننده: دانشگاه کپنهاگ (University of Copenhagen) موضوع/رشته بورسیه: علوم پزشکی علوم انسانی علوم زیستی حقوق علوم پایه علوم اجتماعی مقطع تحصیلی: شناسی ارشد خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه […]

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۶

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی و شرکت اوریفارم

بورسیه های PhD دانشگاه دانمارک جنوبی و شرکت اوریفارم برای رشته علوم کامپیوتر با هدف پرورش محققان نخبه و تاثیرگذار بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۲

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark

فلوشیپ های PhD دانشگاه Southern Denmark برای رشته حقوق کیفری و حقوق مالکیت با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه های مرتبط با حقوق می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta

بورسیه های PhD ویژه ی بانوان سازمان Zonta در دانمارک برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و منابع طبیعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه های علوم پایه، فنی مهندسی و منابع طبیعی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته مدیریت دولتی با هدف ایجاد درکی بهتر از نحوه سازماندهی سازمان های دولتی در دموکراسی های پیچیده امروزی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۸

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته علوم مالی با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه علوم مالی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات