کانادا

فروردین
۰۸

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه مک مستر کانادا

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه مک مستر کانادا برای رشته های زنان و زایمان، اپیدمیولوژی، بیواستاتیک، علوم بالینی و بهداشت عمومی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه علوم بالینی و اپیدمیولوژی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست برای رشته MBA با هدف ارائه فرصتی برای پرورش رهبران آینده جهان است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۳

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فریزر ولی کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فریزر ولی کانادا برای رشته های مددکاری اجتماعی، رهبری و مشاوره آموزشی و عدالت کیفری با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۶

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوای کانادا

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوای کانادا برای رشته های پزشکی، فنی مهندسی، حقوق، علوم پایه، مدیریت، علوم اجتماعی، آموزش و هنر با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۰۸

بورسیه­ های Post-doc شورای تحقیقات ملی کانادا

بورسیه­ های Post-doc شورای تحقیقات ملی کانادا برای رشته های نانوتکنولوژی، اپتیک، فیزیک کوانتوم، فتونیک و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۰۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مک گیل کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مک گیل کانادا برای رشته MBA با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز از سرتاسر جهان در حوزه تحقیقات کسب و کار و مدیریت می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۰۷

بورسیه ­های PhD دانشگاه آلبرتای کانادا

بورسیه ­های PhD دانشگاه آلبرتای کانادا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۱

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه واترلوی کانادا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه واترلوی کانادا برای رشته های فنی مهندسی با هدف ارائه فرصت هایی برای رشد حرفه ای از طریق آموزش، کارگاه های توسعه سازمانی و کمک هزینه های آموزشی و پژوهشی به دانشجویان نخبه و باانگیزه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات