کانادا

شهریور
۰۳

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا برای رشته های فلسفه، هنرهای زیبا، موسیقی، پرستاری و آموزش با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه واترلوی کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه واترلوی کانادا برای رشته های مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و هنر با هدف تشویق و پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد سازمان GSEP کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد سازمان GSEP کانادا برای رشته توسعه انرژی پایدار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک کانادا برای رشته های روانشناسی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۵

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه تورنتوی کانادا برای رشته های نجوم و فیزیک نجوم

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه تورنتوی کانادا برای رشته های نجوم و فیزیک نجوم با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و کاری انعطاف پذیر و جامع برای محققان خبره بین المللی در حوزه ریاضیات است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۲۵

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه رایرسون کانادا برای رشته عکاسی

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه رایرسون کانادا برای رشته عکاسی با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی، آموزشی و نمایش عکاسی و رسانه های مرتبط به محققان نخبه در این حوزه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۴

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه مک گیل کانادا برای حوزه تحقیقاتی مغز و بهداشت روانی

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه مک گیل کانادا برای حوزه تحقیقاتی مغز و بهداشت روانی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۵

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه فیزیک نجوم نظری کانادا برای دانشجویان بین المللی

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه فیزیک نجوم نظری کانادا برای دانشجویان بین المللی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات