بلژیک

دی
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه آنتورپ بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه آنتورپ بلژیک برای رشته های جامعه شناسی، مردم شناسی اجتماعی، جغرافیای انسانی و جامعه شناسی اقتصادی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های مهندسی آکوستیک، مهندسی مکانیک، فیزیک مهندسی و فیزیک تجربی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۵

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آنتورپ بلژیک

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آنتورپ بلژیک برای رشته های موزه شناسی، تاریخ هنر و تاریخ فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های PhD دانشگاه آنتورپ بلژيک

بورسیه­ های PhD دانشگاه آنتورپ بلژيک برای رشته های نجوم، کیهان شناسی، اخترفیزیک، آموزش علوم پایه و آموزش علوم اجتماعی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی در حوزه نجوم و آموزش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک برای رشته های شیمی مواد، اسپکتروسکوپی، شیمی تحلیلی، الکتروشیمی و شیمی سطوح با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی برای توسعه نسل جدیدی از باتری های Li-ion می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های قوم شناسی، علوم سیاسی، مردم شناسی و سیاست زیست محیطی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های طراحی گرافیک، فیلمسازی، هنرهای بصری و مطالعات رسانه با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۳۰

بورسیه­ های PhD دانشگاه آنتورپ بلژیک

بورسیه­ های PhD دانشگاه آنتورپ بلژیک برای رشته های جامعه شناسی، مطالعات رسانه، علوم رفتاری، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی کمی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات