بلژیک

خرداد
۱۲

بورسیه های Post-Doc دانشگاه UCLouvain بلژیک

بورسیه های Post-Doc دانشگاه UCLouvain بلژیک برای رشته های آمار، ریاضیات کاربردی، ریاضیات رایانشی، مهندسی سیستم ها، مهندسی برق و فناوری انرژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر تحقیق در عملیات است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان برای پژوهش در حوزه علوم سیاسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های روانشناسی آموزشی، داده کاوی، فناوری آموزشی و علوم رفتاری با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر علوم آموزشی است

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیبر بروکسل بلژیک

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیبر بروکسل بلژیک برای رشته های زمین شناسی، ژئوشیمی، کانی شناسی و سنگ شناسی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر حوزه علوم زمین می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیبر بروکسل بلژیک

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیبر بروکسل بلژیک برای رشته های زمین شناسی، ژئوشیمی، کانی شناسی و سنگ شناسی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر حوزه علوم زمین می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه ­های Post-doc دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه ­های Post-doc دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های زبانشناسی کاربردی، یادگیری ماشین، زبانشناسی محاسباتی و هوش مصنوعی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی میان رشته ای با تمرکز بر زبانشناسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه لیژ بلژیک

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه لیژ بلژیک برای رشته های بیوانفورماتیک و ژنتیک با هدف ارائه یک آموزش باکیفیت و مبتنی بر پروژه در یک محیط بین المللی و جو صمیمانه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه­ های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه­ های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های علوم محیط زیست، جغرافیا، مترولوژی و علوم جوی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی میان رشته ای با تمرکز بر منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات