بلژیک

اردیبهشت
۲۸

بورسیه PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های طراحی مهندسی، طراحی صنعتی، طراحی محصول و فناوری مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه UCLouvain بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه UCLouvain بلژیک برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه حقوق با تمرکز بر اقتصاد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه گنت

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های ویروس شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی علاقه مند به حوزه بیماری های عفونی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD و Post-docoral موسسه VLIZ بلژیک

بورسیه های PhD و Post-docoral موسسه VLIZ بلژیک برای رشته های اقیانوس شناسی، بوم شناسی مولکولی و زمین شناسی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی و پیوستن به برنامه دهه سازمان ملل برای توسعه پایدار علم اقیانوس شناسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه گنت

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های داروسازی، دامپزشکی، پزشکی و زیست مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه گنت

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی با تمرکز بر توسعه، کالیبراسیون و اعتبارسنجی یک مدل مواد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های مدیریت کسب و کار، اقتصاد کاربردی و روانشناسی سازمانی با هدف ارائه فرصتی برای پژوهش و کار روی مدل های کسب و کار پویا و همکارانه می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات