بلژیک

تیر
۱۰

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه گنت بلژیک

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های مهندسی عمران و سازه با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۱۰

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه KU Leuven بلژیک

فلوشیپ های Post-doc دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های روانپزشکی، روانشناسی، علوم اجتماعی و پزشکی با هدف ارائه فرصتی برای محققان به منظور توسعه و پیاده سازی مداخلات اکولوژیک برای جوانان مبتلا به مشکلات روانشناختی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

بورسیه PhD دانشگاه گنت بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های طراحی مهندسی، طراحی صنعتی، طراحی محصول و فناوری مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک برای رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه UCLouvain بلژیک

بورسیه های PhD دانشگاه UCLouvain بلژیک برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه حقوق با تمرکز بر اقتصاد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه گنت

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های ویروس شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی علاقه مند به حوزه بیماری های عفونی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD و Post-docoral موسسه VLIZ بلژیک

بورسیه های PhD و Post-docoral موسسه VLIZ بلژیک برای رشته های اقیانوس شناسی، بوم شناسی مولکولی و زمین شناسی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی و پیوستن به برنامه دهه سازمان ملل برای توسعه پایدار علم اقیانوس شناسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه گنت

بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک برای رشته های داروسازی، دامپزشکی، پزشکی و زیست مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات