استرالیا

دی
۰۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کرتین استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کرتین استرالیا برای رشته های شیمی، مهندسی متالورژي و مهندسی شیمی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای محققان نخبه می باشد

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۹

بورسیه های PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته های رایانش و علم داده با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۹

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا برای رشته های علم مواد، شیمی، مهندسی مواد و فیزیک با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۹

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های نجوم و اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا برای رشته های حقوق، مدیریت، کسب و کار، علوم دریایی، پرستاری، مامایی، فناوری اطلاعات، علوم پایه، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، آموزش و گردشگری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا برای رشته های علوم محیط زیست، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئو-اکولوژي، کانی شناسی و مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۰۱

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته مهندسی سازه با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه مهندسی سازه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات