استرالیا

اردیبهشت
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئینزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته اقتصاد با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز در حوزه اقتصاد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته های محیط زیست و منابع طبیعی با هدف ارائه فرصتی برای یک تجربه دانشجویی عالی در یک محیط حرفه ای و صمیمی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا برای رشته های مترجمی زبان انگلیسی و مطالعات ترجمه با هدف تشویق دانشجویان شایسته از سرتاسر جهان برای پیشبرد تحقیقات و مطالعات در حوزه ترجمه شفاهی و کتبی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه هایPhD دانشگاه RMIT استرالیا

بورسیه هایPhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته های زیست شناسی و علوم زیست پزشکی با هدف ارائه فرصتهای متنوع برای پیشرفت تحصیلی و متعاقبا توسعه حرفه ای دانشجویان نخبه و خلاق بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای رشته اپیدمیولوژی کاربردی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی استرالیا برای رشته های فنی مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان نخبه بین المللی و ارتقای شانس اشتغال پذیری آنان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته سیاستگذاری عمومی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته بینایی سنجی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات