استرالیا

آبان
۰۱

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته مهندسی سازه با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه مهندسی سازه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته علوم تربیتی و آموزشی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه علوم تربیتی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های نجوم و اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا برای رشته های فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، هنر، علوم پزشکی و علوم پایه با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۰۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های فیزیک و شیمی فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۷

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی با تمرکز بر اشتغال پذیری آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه های PhD دانشگاه سانشاین کوست استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه سانشاین کوست استرالیا برای رشته آبزی پروری با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر آبزی پروری می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات