هنک کنگ

شهریور
۰۴

بورسیه های PhD کمیته گرنت های دانشگاهی هنگ کنگ

بورسیه های PhD کمیته گرنت های دانشگاهی هنگ کنگ برای تمامی رشته ها با هدف ارائه فرصت های پژوهشی و آموزشی به دانشجویان نخبه با همکاری دانشگاه های معتبر در سرتاسر جهان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات