نیوزلند

دی
۰۷

بورسیه های PhD دانشگاه کانتربوری نیوزلند

بورسیه های PhD دانشگاه کانتربوری نیوزلند برای رشته های مهندسی محیط زیست، علم مواد و شیمی محیط زیست با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD موسسه مک دیارمید نیوزلند

بورسیه های PhD موسسه مک دیارمید نیوزلند برای رشته های علوم و مهندسی مواد، فیزیک و نانوتکنولوژي با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۰۶

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته های زیست شناسی، ارتباطات بین فرهنگی و ترجمه کاربردی، بازرگانی بین الملل و حفاظت دریایی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در حوزه های تحقیقاتی متنوع می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
تیر
۲۶

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته هنرهای زیبا با هدف ارائه فرصتی برای دانشجویان بااستعداد جهت ایجاد تفاوت در بازار کار رقابتی امروز جهان می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۹

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های فیزیولوژی، فارماکولوژی و زیست پزشکی با هدف آماده سازی دانشجویان برای یک بازار رقابتی و حرفه بین المللی در حوزه علوم پزشکی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های پردازش انرژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در عرصه علم و پژوهش می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۳

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری با هدف ارائه محیط آموزشی عالی و خدمات پشتیبانی یادگیری برای کمک به موفقیت دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته های طراحی و معماری، هنر و علوم انسانی، کسب و کار، علوم پزشکی، فنی مهندسی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم پایه با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات