لوکزامبورگ

دی
۱۵

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه لوکزامبورگ

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته های داروسازی، فارماکولوژی، شیمی پزشکی، تحقیقات سرطان، بیوشیمی، بیوفیزیک و زیست شناسی شیمیایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۲

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه لوکزامبورگ

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته های سیستم های اطلاعاتی، امنیت سایبری، مهندسی نرم افزار و مهندسی برق با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۳

بورسیه های Post-Doc موسسه علم و فناوری لوکزامبورگ

بورسیه های Post-Doc موسسه علم و فناوری لوکزامبورگ (LIST) برای رشته های الکترونیک، انرژی های تجدیدپذیر و یادگیری ماشین با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان می باشد.    

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته مهندسی کنترل با هدف پرورش محققان بااستعداد بین المللی با تمرکز بر مدل سازی و تحلیل داده های سری زمانی و یادگیری مکانیسم های زیربنایی سیستم های پیچیده می باشد

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۱۹

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته روانشناسی

بورسیه های PhD دانشگاه لوکزامبورگ برای رشته روانشناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات