المان

آبان
۱۷

بورسیه های PhD موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان

بورسیه های PhD موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان برای رشته های شیمی ارگانیک، اقلیم شناسی، شیمی اتمسفر، شیمی زیست محیطی و علوم جوی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های PhD و Post-Doc مرکز تحقیقات کسب و کار Scholler

بورسیه­ های PhD و Post-Doc مرکز تحقیقات کسب و کار Scholler دانشگاه FAU آلمان برای رشته های مدیریت کسب و کار، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کسب و کار و اقتصاد اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی و پرورش تفکر خلاق می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان برای رشته های بیواستاتیک، ژنتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی تکاملی، فیزیک نظری، زیست شناسی مولکولی و فیزیک آزمایشگاهی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک برای رشته های Neuroscience، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، هیستولوژي و زیست شناسی محاسباتی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۲۹

بورسیه­ های PhD و Post-Doc موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD و Post-Doc موسسه ماکس پلانک آلمان با هدف جذب و پرورش دانشمندان مستقل، باانگیزه و بااستعدادی است که مایل به توسعه دانش و تجارب تحقیقاتی خود در حوزه های بین رشته ای شیمی، زیست شناسی و فیزیک می باشند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های روانشناسی کاربردی، نورولوژی، روانشناسی شناختی، Neurolinguistics و Neuroscience با هدف جذب و پرورش دانشمندان مستقل، باانگیزه و بااستعدادی است که مایل به توسعه دانش و تجارب تحقیقاتی خود در حوزه Neuroscience شناختی و سایر علوم شناختی می باشند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۸

بورسیه های Post-Doc موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان

بورسیه های Post-Doc موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان برای رشته های اقیانوس شناسی، ژئوفیزیک، مترولوژی، علوم جوی، ژئوشیمی، هیدرولوژی و ژئوانفورماتیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر علوم زمین است

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD دانشگاه پزشکی شاریته برلین آلمان

بورسیه ­های PhD دانشگاه پزشکی شاریته برلین آلمان برای رشته های فیزیولوژی، بیوتکنولوژی، پاتولوژی، بیوشیمی و بیوفیزیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات