فرایند ۱

ارزیابی و بررسی صلاحیت ها برای بورسیه های تحصیلی

 • بررسی اولیه رزومه متقاضی جهت احراز صلاحیت پایه برای فرصت های بورسیه
 • بررسی و ارزیابی مهارت های زبان خارجی متقاضی با توجه به اهداف بورسیه های تحصیلی بین المللی
 • بررسی رزومه و صلاحیت متقاضی جهت احراز صلاحیت برای یک فرصت بورسیه تحصیلی انتخاب شده
 • بررسی رزومه و درخواست متقاضی جهت احراز صلاحیت برای فرصت (یا فرصتهای) بورسیه مرتبط با رشته و شرایط فرد توسط کارشناسان

فرایند 2

مشاوره و راهنمایی برای بورسیه های تحصیلی

 • مشاوره در خصوص فرصت های بورسیه با توجه به شرایط متقاضی و راهنمایی در انتخاب بهترین بورسیه ها
 • مشاوره در خصوص شیوه های اخذ بورسیه های تحصیلی
 • مشاوره در خصوص برنامه های تبادلادت تحصیلی و فرصت های بورسیه از قبیل اراسموس
 • مشاوره تخصصی جهت انتخاب بورسیه و مقصد بر مبنای نیازها، شرایط و صلاحیت های متقاضی و الزامات ویزا
 • مشاوره و راهنمایی کلی پروسه شناسایی و اقدام برای فرصت های بورسیه تحصیلی

فرایند 3

مشاوره و راهنمایی برای بورسیه های تحصیلی

 • معرفی بورسیه های تحصیلی به متقاضی با توجه به رشته تحصیلی تا تاریخ درخواست (کارشناسان یک هفته پس از درخواست چک لیستی از فرصت های احتمالی ارائه می دهند).

فرایند 4

مشاوره و راهنمایی جهت اقدام برای بورسیه های تحصیلی

 • مدیریت و کمک به آماده سازی مدارک- ارائه یک لیست حاوی مدارک و مستندات تحصیلی و حرفه ای ضروری و همچنین اطلاع رسانی در خصوص سایر مدارک خاص و ضروری اعلام شده توسط سازمان و موسسه اعطا کننده بورس تحصیلی انتخابی
 • مشاوره و راهنمایی کارشناسان به متقاضی در تکمیل فرم های درخواست بورسیه
 • مشاوره در خصوص شیوه های اخذ پذیرش تحصیلی
 • مشاوره جهت آماده سازی متقاضی برای مصاحبه های احتمالی جهت اخذ بورسیه

فرایند 4

سایر خدمات مشاوره تحصیلی

 • مشاوره سفر و زندگی در خارج از کشور
 • مشاوره عمومی و تخصصی تحصیل در خارج از کشور
 • مشاوره جهت ارتقای مهارت های زبان خارجی

فرایند 5

خدمات پشتیبانی و جانبی تحصیلی

 • امکان ارجاع متقاضی جهت تقویت مهارت های زبان خارجی به کالج های زبان همکار در خارج از کشور
 • ارجاع جهت شرکت در دوره های آمادگی- راهکارهای آموزش از راه دور و E-learning ، دوره های آموزش فنی حرفه ای، کارآموزی، آموزش های کوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر
 • مشاوره و آموزش گام به گام اخذ پذیرش تحصیلی هدف – تنها برای یک مورد

نگارش/ترجمه/استانداردسازی/ویرایش رزومه (لینک زیر را ببینید)

800 هزار تومان

مجموع هزینه ها

به ازای کل خدمات طرح (به استثنای هزینه های خدمات نگارش رزومه و هزینه های بانکی و انتقال و سایر هزینه های الزامی و دولتی/ثبت نام/سازمانی که به مراکزی غیر از موسسه نوین پارسیان تعلق می گیرند و متقاضی باید به صورت مجزا پرداخت کند)