فرایند ۱

ارزیابی و بررسی صلاحیت ها برای بورسیه های تحصیلی

  • بررسی اولیه رزومه متقاضی جهت احراز صلاحیت پایه برای فرصت های بورسیه
  • بررسی و ارزیابی مهارت های زبان خارجی متقاضی با توجه به اهداف بورسیه های تحصیلی بین المللی
  • بررسی رزومه و صلاحیت متقاضی جهت احراز صلاحیت برای یک فرصت بورسیه تحصیلی انتخاب شده

فرایند 2

مشاوره و راهنمایی برای بورسیه های تحصیلی

  • مشاوره در خصوص فرصت های بورسیه با توجه به شرایط متقاضی و راهنمایی در انتخاب بهترین بورسیه ها
  • مشاوره در خصوص شیوه های اخذ بورسیه های تحصیلی
  • مشاوره در خصوص برنامه های تبادلادت تحصیلی و فرصت های بورسیه از قبیل اراسموس

فرایند 3

مشاوره و راهنمایی برای بورسیه های تحصیلی

  • معرفی بورسیه های تحصیلی به متقاضی با توجه به رشته تحصیلی تا تاریخ درخواست (کارشناسان یک هفته پس از درخواست چک لیستی از فرصت های احتمالی ارائه می دهند).

فرایند 4

سایر خدمات مشاوره تحصیلی

  • مشاوره سفر و زندگی در خارج از کشور

فرایند 5

خدمات پشتیبانی و جانبی تحصیلی

  • امکان ارجاع متقاضی جهت تقویت مهارت های زبان خارجی به کالج های زبان همکار در خارج از کشور
  • ارجاع جهت شرکت در دوره های آمادگی- راهکارهای آموزش از راه دور و E-learning ، دوره های آموزش فنی حرفه ای، کارآموزی، آموزش های کوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر

نگارش/ترجمه/استانداردسازی/ویرایش رزومه (لینک زیر را ببینید)

۳۰۰ هزار تومان

مجموع هزینه ها

به ازای کل خدمات هر طرح (به استثنای هزینه های خدمات نگارش رزومه و هزینه های بانکی و انتقال و سایر هزینه های الزامی و دولتی/ثبت نام/سازمانی که به مراکزی غیر از موسسه نوین پارسیان تعلق می گیرند و متقاضی باید به صورت مجزا پرداخت کند)